x
conac manuc bei

Manuc Bei și povestea Hânceștiului

Manuc Bei era un negustor armean, despre care se zice că ar fi fost cel mai bogat om din Balcani, ce a avut averi în toată Țara Românească și un conac de toată frumusețea în Hâncești, în centrul Moldovei.
Povestea sa fulminantă și ascensiunea sa începe în 1803, având rolul de paharnic la curtea domnitorului Țării Românești, Constantin Ipsilanti (1802-1806). Postul de paharnic era de mare cinste și cu influență în stat, astfel obține titlul de bei – prinț al Moldovei – ca răsplată pentru repararea cetăților dunărene și aprovizionarea armatei cu pesmeți și vin.

Manuc se mută în Basarabia, și alege să-și construiască conacul pe moșia de la Hâncești, unde erau pământurile prielnice pentru vie, iar vinurile din valea Lăpușnei printre cele mai renumite. Pe pământurile moșiei se cultivă soiuri alese de struguri: Merlot, Cabernet, Sauvignon, Alligote, Chardonnay, Riesling, Saperavi, Feteasca alba.
Manuc Bei a reușit, inclusiv datorită vinului produs în Moldova, să devină triplu agent în acea vreme: al Turciei, Rusiei si al Imperiului Habsburgic. Bogățiile sale enorme ar fi fost ascunse în labirinturile subterane și nu au fost descoperite până astăzi.

Arealul viticol de la Hîncești continuă să se proslăvească prin vinurile sale albe, existând podgorii frumoase pe colinele aici și multe companii vinicole.