Consiliere și bune practici privind trasabilitatea produselor vitivinicole cu IGP/DOP, oferite de experții Uniunii Europene

noutati

Sectorul vinicol din Moldova va beneficia de un sistem mai eficient de trasabilitate a produselor cu IGP/DOP (Indicație Geografică Protejată și Denumire de Origine Protejată), în contextul armonizării sistemului național cu cerințele UE. Este posibil datorită misiunilor de experți care vizitează țara noastră pentru a studia necesitățile din domeniu, oferind soluții și recomandări adaptate situației locale. În perioada decembrie 2018 – ianuarie 2019 s-au desfășurat două evenimente dedicate acestui subiect, organizate de Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) cu susținerea TAIEX, instrumentul pentruasistență tehnică și schimb de informații al Comisiei Europene.

Evenimentele prezidate de Gheorghe Arpentin, directorul ONVV, au pus în discuție domeniile principale de interes pentru sector, cum ar fi registrul vitivinicol, declarațiile obligatorii, documentele de însoțire, registrele de evidenţă, elementele de etichetare, documentația de informare și certificare, dar și respectarea legislației relevante a Uniunii Europene.

Gheorghe Arpentin, director, ONVV:„În Moldova aplicăm deja metode care să asigure trasabilitatea produselor vitivinicole, printre care declarațiile obligatorii, dar și un proiect extrem de important – Registrul Vitivinicol. Pentru continuarea implementării și funcționarea eficientă a sistemului, toți participanții implicați pe piața internă trebuie să fie mai bine informați și familiarizați cu noua legislație și cu schimbările din UE în sectorul vitivinicol. De aceea experții comunitari sunt aici pentru a ne ajuta să dezvoltăm instrumentele noastre și să ne raliem la condițiile sistemului mai complex al UE, piață strategică pentru Vinul Moldovei.”

Prima misiune a avut drept obiectiv principal analizarea aspectelor prioritare ale prevenirii și combaterii contrafacerii produselor vitivinicole marcate cu IG și DO protejate, etapele de înregistrare și protecție a indicațiilor geografice și denumirilor de origine în Republica Moldova, dar și studierea aspectelor privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în domeniul IG și DO. Un alt scop al misiunii a fost de a analiza dificultățile și provocările cu care se confruntă instituțiile abilitate în organizarea controlului sectorului vitivinicol în baza trasabilității și marcării vinurilor.

Bartolomeo Filadelfia, inspector și oficial al Ministerul Agriculturii, Alimentației, Silviculturii și Turismului, Italia:„În orice țară aplicarea IGP/DOP are o conexiune directă și contribuie la dezvoltarea comunităților rurale.Și în Moldova am constatat o necesitate primordială de a crea un sistem eficient de control și de a aplica strategii de promovare la nivel mondial, ca instrumente pentru dezvoltarea rurală prin prisma produselor cu  Indicație Geografică Protejată.”

Misiunea a fost urmată de un atelier de lucru privind trasabilitatea în sectorul vitivinicol al vinurilor cu indicații geografice, din perspectiva unei istorii de succes în ceea ce privește stabilirea unor sisteme eficiente de trasabilitate în sectorul vitivinicol, de la viță-de-vie până la rafturile magazinului, prin controale asupra producției de struguri și a vinurilor cu şi făra Indicaţie Geografică Protejată. Evenimentul a oferit consiliere și îndrumare oficialilor din Republica Moldova, inspectorilor și producătorilor de vin cu privire la elementele necesare dezvoltării unui sistem eficient de trasabilitate în sectorul vitivinicol, în contextul armonizării cu cerințele UE, fiind prezentate provocările potențiale pentru producătorii de vin în procesul de integrare europeană.

Alberto Francisco Ribeiro de Almeida, șeful Departamentului Juridic, Ministerul Agriculturii, Portugalia: „Produsele cu Indicație Geografică Protejată sunt garanții pentru protejarea investițiilor făcute de producători, uneori chiar de mai multe generații. În același timp, acestea sunt importante deoarece reprezintă imaginea unică și inconfundabilă a unei regiuni, a unui teritoriu sau a unei ţări într-o lume globalizată.”

Vizitele au inclus familiarizarea experților cu sectorul vitivinicol din RM, prezentarea misiunii ONVV și a cadrului legal, întâlniri cu  reprezentanții Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și ai Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI) precum și o serie de instruiri pentru colaboratorii Oficiului Național al Viei și Vinului, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentară, Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Grupurilor de Producători de vin și asociațiilor din domeniu.

Datorită colaborării fructuoase cu partea italiană, în luna mai a acestui an, 5 reprezentanți ai instituțiilor de stat vor efectua o vizită în una din regiunile vitivinicole ale Italiei, pe parcursul căreia vor fi familiarizați cu bunele practice privind atragerea turiștilor și dezvoltarea turismului vitivinicol prin prisma producerii vinurilor cu IGP și DOP.

Despre TAIEX

TAIEX esteinstrumentul pentruasistență tehnică și schimb de informații al Comisiei Europene, care sprijină administrațiile publice în ceea ce privește apropierea și aplicarea legislației UE, precum și facilitarea schimbului de bune practici ale UE. Misiunile de experți sunt determinate de necesitățle individuale ale țărilor solicitante și oferă o expertiză adecvată pentru a aborda problemele în cel mai scurt timp.


Copyright © 2008-2020 - Wine Of Moldova | All Rights Reserved