ONVV: Maladiile fitoplasmice care afectează podgoriile trebuie combătute prin eforturi conjugate

noutati

site-photo

Podgoriile din Republica Moldova sunt afectate de bolile fitoplasmice „Îngălbenirea aurie” (Flavescence doree) și „Lemnul negru” (Bois noir), iar în funcție de soiul de struguri, procentul de infectare variază între 6,5% și 100%. Sunt concluziile prezentate de experții în domeniu în cadrul Conferinței ştiinţifico-practice naționale cu tema „Maladiile fitoplasmice în plantațiile viticole din RM – depistare, profilaxie şi combatere”, organizate de Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV). Evenimentul a reunit aproximativ 75 de participanți, inclusiv vinificatori, viticultori și cercetători, care au împărtășit practici de combatere a bolilor fitoplasmice aplicate la nivel european.

Gheorghe Arpentin, director, Oficiul Național al Viei și Vinului: „Unul dintre obiectivele de bază ale Oficiului Național al Viei și Vinului este menținerea calității Vinului Moldovei în tot lanțul de producere, de la butucul de viță de vie până la sticlă. De aceea, ONVV, împreună cu experții locali și străini, organizează sesiuni de instruire pentru reprezentanții industriei vitivinicole pentru a le furniza informații care să-i ajute să creeze un produs de calitate. Mai mult, astfel de evenimente sunt benefice și pentru că le oferă participanților posibilitatea de a afla aspectele legale, bunele practici aplicate în marile regiuni vitivinicole mondiale și, totodată, de a stabili legături cu experții specializați în domeniu.”

Vladimir Corobca, expert coordonator în viticultură, Direcția Asigurarea Calităţii şi Conformităţii Produselor Vitivinicole, ONVV: „Începând cu anul 2000, tot mai multe plantații viticole sunt afectate de bolile fitoplasmice „Îngălbenirea aurie” (Flavescence doree) și „Lemnul negru” (Bois noir), ceea ce a avut un impact negativ asupra productivității butucilor care, în anumite perioade de timp, s-a redus cu până la 80%. La nivel mondial, „Îngălbenirea aurie” (Flavescence doree) este o boală extrem de periculoasă, de accea, în marile regiuni vitivinicole ale lumii aceasta este anunţată ca organism de carantină, iar în cazul în care peste 20-25% de butuci sunt afectaţi, parcela viticolă respectivă este defrișată. Pentru combaterea acestor maladii, dar și pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a sectorului vitivinicol a țării, în perioada 2017-2020, ONVV va implementa proiectul “FlaveDor” – “Bolile fitoplasmice în plantaţiile viticole din RM – situaţia, profilaxia şi combaterea”.”

Proiectul „FlaveDor”, lansat la sfârșitul anului 2016 de către Oficiul Național al Viei și Vinului, asigură implementarea Planului de măsuri pentru prevenirea răspândirii acestor maladii, elaborat 2 ani mai devreme de autoritățile de resort. Programul are mai multe obiective, printre care se numără: sensibilizarea sectorului vitivinicol și a autorităților pubice specializate în privința situației reale privind maladiile fitoplasmice, asigurarea funcționalității laboratorului de profil din cadrul Institutului Științifico-Practic pentru Horticultură și Tehnologii Alimentare (IȘPHTA), acordarea de suport în tratarea hidrotemică a materialului de înmulțire și săditor viticol, precum și crearea unei plantații altoi de soiuri autohtone de categoria „Prebază” și „Bază”, cu o suprafață de aproximativ 8 hectare.

În prezent, legislația RM privind profilaxia și combaterea maladiilor fitoplasmice „Îngălbenirea aurie” (Flavescence doree) și „Lemnul negru” (Bois noir) nu este armonizată cu cea a Uniunii Europene, ultima stabilind mecanisme și strategii clare în acest sens. Mai mult, autoritățile locale dispun de un laborator acreditat, dar care deocamdată nu poate depista și diferenția aceste maladii.

Emanuele Mazzoni, expert italian: „În Italia, cele mai frecvente maladii fitoplasmice, care afectează podgoriile sunt „Îngălbenirea aurie” și „Lemnul negru”. Spre exemplu, în nordul țării, cea mai frecventă afecțiune este „Îngălbenirea aurie”, care se răspândește extrem de repede. „Lemnul negru” este prezentă în toate zonele vitivinicole ale Italiei. Între anii 1999-2000, producția de struguri s-a redus foarte mult, iar viticultorii nu erau suficient de informați pentru a combate aceste boli. Deși au fost elaborate strategii pentru a preveni răspândirea lor și au fost făcute mai multe experimente, acestea nu au avut rezultatele scontate. Astăzi, în Italia funcționează o lege privind profilaxia și combaterea „Îngălbenirii aurii”, care presupune și implicarea serviciilor fitosanitare subordonate guvernului. Astfel, experții sunt obligați să inspecteze pepinierele, iar în cazul depistării bolii, acea unitate de producție primește interdicția de vânzare a materialului săditor pentru următorii doi ani. Mai mult, specialiștii regionali stabilesc și o strategie pentru a lupta împotriva acestei maladii. În Italia, ca și în toate țările vitivinicole din UE, „Îngălbenirea aurie” și vectorul acesteia sunt anunțate ca organisme de carantină. Iar în prezent sunt purtate discuții pentru ca și „Lemnul negru” să fie inclus în lista organismelor de carantină.”

Astfel, pe parcursul a doi ani de implementare a proiectului „FlaveDor” – „Bolile fitoplasmice în plantaţiile viticole din RM – situaţia, profilaxia şi combaterea”, ONVV a achiziționat echipamente și consumabile pentru Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare în sumă de aproximativ 218 mii lei, care vor asigura funcționalitatea laboratorului de profil și instruirea unui angajat în Italia. Totodată, în scopul determinării situației reale, au fost evaluate vizual aproximativ 876 ha plantații viticole, inclusiv plantații altoi și portaltoi, ceea ce a scos la iveală că  butucii de viță de vie, cu vârsta cuprinsă între 1-4 ani, sunt infectați într-un procentaj ce variază de la 30 la 94,6%.

De asemenea, au fost testate, prin metoda PCR, cca 320 de probe vegetale viticole, inclusiv 30 probe –  la un laborator din Franța. Rezultatele testării de laborator au arătat că în țara noastră cea mai frecventă maladie fitoplasmică este „Lemnul negru”, iar probele de laborator nu au determinat țara de proveniență a acesteia. Concluzia generală este că maladiile fitoplasmice se răspândesc prin intermediul materialului săditor infectat, dar și mai mult – prin intermdiul cicadelor, vectori ai maladiilor fitoplasmice, care trasmit aceste maladii de la plantele bolnave la cele sănătoase. Participanții la conferință au solicitat includerea în lista organismelor de carantină a: vectorului „Îngălbenirei aurii”, a vectorului„Lemnul negru”, precum și a Drozophila suzuki – insectei care în majoritatea țărilor vitivinicole are un impact negativ, asemănător cu cel al Philloxera vitis.


Copyright © 2008-2020 - Wine Of Moldova | All Rights Reserved