loader image

Regulamentul

Concursului ”Elaborarea Identității vizuale a festivalului anual Ziua Națională a Vinului”

1. Termeni și Definiții

Concurs – set de activități prevăzute în prezentul regulament pentru a alege, prin competiție bazată pe echidistanță, obiectivitate, creativitate, calitate, sinergie cu valorile Zilei Naționale ale Vinului și ale industriei vitivinicole, aspect estetic și originalitate, cea mai potrivită variantă a unei identități vizuale, în scopul creării unui nou concept de branding, poziționare și comunicare pentru sărbătoarea națională ”Ziua Națională a Vinului”, evenimentul-cheie al industriei vitivinicole și industriei turismului a Republicii Moldova.

Identitate Vizuală  - concept de creaţie, reprezentat prin logo, elemente grafice, imagini, culori, slogan și ton al vocii, care se atribuie şi se identifică cu un brand, produs, serviciu, eveniment, marcă comercială etc.

Concept – o idee creativă şi originală, reprezentată vizual prin elemente grafice şi simboluri.

Portofoliu – o selecție de lucrări  de design grafic, ce aparține unui singur autor.

Schiță – formă  vizuală, nefinisată a unui concept, executată în mod rudimentar doar pentru a reda ideea (ideea  de bază).

Brief (Sarcină tehnică) – informaţii detaliate, descrieri şi obiective, cerinţe tehnice de executare a unei sarcini.

2. Organizatorii Concursului

Organizatorii “Concursului” sunt:

 • Oficiul Național al Viei și Vinului, adresa juridică: Republica Moldova, mun. Chișinău, MD 2004, str. Mitropolit Dosoftei 126 – în calitate de organizator principal și beneficiar final; 
 • Asociația Companiilor de Creație din Moldova ”Cor”, adresa juridică: Republica Moldova, mun. Chișinău, MD 2004, str. 31 august, 1989, 137 – în calitate de facilitator;
 • Proiectul de Competitivitate din Moldova finanțat de USAID și Guvernul Suediei, implementat de Reprezentanța în Moldova a Corporației Chemonics International inc,  Republica Moldova, mun. Chișinău, MD 2012, str. Nicolae Iorga 14 – în calitate de partener strategic de dezvoltare  al sectorului vitivinicol și sectorul industriilor creative din Republica Moldova.

În textul ce urmează se va referi colectiv prin termenul ”Organizatori”.

3. Obiectul Concursului

Obiectul concursului îl constituie elaborarea identității vizuale pentru sărbătoarea oficială națională ”Ziua Națională a Vinului” conform sarcinii tehnice (Brief).

4. Criteriile de eligibilitate

În concurs pot participa atât persoane fizice, cât și juridice, cetățeni ai Republicii Moldova, cu vârsta minimă de 18 ani, cu capacitatea deplină de exercițiu, care au completat în întregime formularul de înregistrare la Concurs.

5. Perioada Concursului

Perioada de desfășurare a concursului este 01 iunie, 2021 – 05 Iulie, 2021.

6. Juriul concursului

Juriul concursului este format din 9 membri: 1 reprezentant al Oficiului Național al Viei si Vinului, 1 reprezentant al sectorului privat (producător de vin) desemnat de Oficiul Național al Viei și Vinului, 2 reprezentanți ai Asociației Industriilor Creative ”Cor”, 1 reprezentant al Proiectului de Competitivitate din Moldova, 4 experți internaționali independenți.

Competențele juriului includ analiza lucrărilor, pre-selectarea și selectarea finală a conceptului de identitate vizuală.

Juriul se va întruni, conform prevederilor capitolului 7 și 8 al prezentului regulament, fizic ori online, în componență deplină sau redusă.

În cazul în care, juriul se întrunește în componență redusă, se va considera că ședința are cvorum cu prezenţa majorităţii membrilor.

Desemnarea finaliştilor şi a câştigătorului de către juriu poate fi desfăşurată şi considerată validă, doar cu votul tuturor membrilor juriului, în componența sa deplină.

În cazul în care, unul din membrii juriului nu poate să-şi exercite funcţiile, acesta are dreptul să delege printr-un acord/scrisoare atribuţiile sale unei alte persoane din instituţia căreia i s-a acordat un număr de membri cu drept de vot, în conformitate cu primul paragraf al prezentului capitol, cu excepția experților internaționali.

La fiecare etapă a concursului, în baza materialelor supuse examinării, juriul va confirma absența sau prezenţa conflictului de interese în raport cu participantul, în scopul evitării unei evaluări părtinitoare şi ne echidistante.

În cazul unui conflict de interese, membrul urmează să înainteze o declaraţie de abţinere.

Juriul, prin vot majoritar, va stabili modalitatea de mediere a situaţiei de conflict de interese, care poate fi una din următoarele:

 • neadmiterea membrului (membrilor) la examinarea și aprecierea materialelor (portofoliului, conceptelor propuse) a participantului cu care există conflict de interese;
 • admiterea membrului (membrilor) la examinarea şi aprecierea materialelor participantului (portofoliului, conceptelor propuse), în cazul în care juriul constată existența unor legături, ce nu afectează aprecierea;
 • solicitarea de către organizatori de a înlocui membrul juriului cu o altă persoană din aceeași organizație pentru aprecierea unui, sau tuturor materialelor (portofoliului, conceptelor propuse), supuse examinării.

În scopul interpretării „conflictului de interese” se vor utiliza definițiile și termenii  Legii nr. 133/2016 cu privire declararea averii şi intereselor personale.

Deciziile se vor lua după caz, prin dezbatere și vot (în conformitate cu etapele concursului) prin majoritatea voturilor membrilor desemnaţi.

Deciziile juriului sunt definitive și nu pot fi revizuite.

Orice conflict sau obiecții cu referire/sau în legătură cu prezentul concurs se vor soluționa pe cale amiabilă.

7. Etapele Concursului

Concursul se va desfășura în următoarele etape:

Etapa 1. Înregistrarea

Toți participanții eligibili se vor înregistra la concurs completând un formular online: www.wineofmoldova.com/concurs, care va conține:

 • date de identificare personală,
 • datele de contact a participantului,
 • portofoliul (link, sau fișier încărcat). Termenul limită de înregistrare este: 20 Iunie, 2021 ora 23:59.
 • căsuţa pentru bifă, cu acceptul a preluării datelor cu caracter personal.

Persoanele care nu completează chestionarul în întregime, prezintă date personale eronate, ataşează portofoliul sau lucrările care nu le aparțin, se vor considera neeligibile pentru a fi admise la concurs, sau descalificate la următoarele etape ale concursului.

În perioada înregistrării, o dată pe săptămână, vor fi organizate master-class-uri, cu diferite tematici, susţinute de directori creativi/ art-directori din cadrul agenţiilor de creaţie.

Master-class-urile vor fi transmise Live pe Facebook, pagina oficială Wine of Moldova şi ArtCor, cu postarea prealabilă a anunţurilor despre petrecerea acestora pe Facebook, pagina Wine of Moldova, ArtCor.

Etapa 2. Selectarea semifinaliştilor

În termen de o zi după finalizarea procedurii de înregistrare a portofoliilor, juriul se va întruni în ședință și va selecta cu majoritatea membrilor prezenţi, cel mult 10 (zece) lucrări (logo și elemente grafice), care vor fi admise la următoarea etapă, în baza a 3 criterii principale:

 • Corespunderea cu sarcina tehnică (brief);
 • Prezenţa conținutului artistic;
 • Excluderea plagiatului.

Despre desemnarea celor 10 semifinalişti, va fi anunaţat prin intermediul postărilor publice pe pagina de Facebook şi Instagram a Oficiului Naţional al Viei şi Vinului (Wine of Moldova) şi pagina de Facebook a ArtCor.

Etapa 3. Votul public

La această etapă va avea loc exprimarea votului de către utilizatorii reţelei de socializare pagina de Facebook şi Instagram a Oficiului Naţional al Viei şi Vinului (Wine of Moldova), care se va petrece în perioada 22 – 27 Iunie 2021.

Procedura de vot se va petrece prin postarea logo-urilor participante în concurs pe pagina de Facebook şi Instagram a Oficiului Naţional al Viei şi Vinului (Wine of Moldova). Logo-urile vor fi punctate pe baza următoarelor reacții exprimate de public: like, love și wow. Reacțiile sad, haha, și angry nu vor fi luate în calcul pentru punctare sau alt scop.

Etapa 4. Selectarea lucrărilor pentru etapa finală

În termen de 2 zile de la finalizarea etapei votului public (28 – 29 Iunie 2021), membrii juriului se vor întruni şi vor selecta 5 (cinci) lucrări pentru etapa finală.

Criteriul de selectare va constitui numărul cel mai mare de reacţii exprimate pe pagina de Facebook şi Instagram al Oficiului Naţional al Viei şi Vinului (Wine of Moldova), în cadrul votului public.

Despre desemnarea celor 5 finalişti, va fi anunţat prin intermediul postărilor publice pe pagina de Facebook şi Instagram a Oficiului Naţional al Viei şi Vinului (Wine of Moldova) şi pagina de Facebook a ArtCor.

Etapa 5. Prezentarea publică finală

La data de 01 iulie 2021, fiecare participant a cărui lucrare a fost selectată pentru etapa finală, va prezenta public varianta finală a conceptului său, în cadrul unui eveniment live, cu transmisiune directă pe pagina de Facebook a Oficiului Naţional al Viei şi Vinului (Wine of Moldova) şi pagina de Facebook a ArtCor.

Fiecare participant va avea 15 minute pentru a prezenta lucrarea sa. Fiecare prezentare a unui concept va conține minim următoarele:

 1. Prezentarea logo-ului, cu explicarea elementelor componente și a raționalului;
 2. Prezentarea elementelor secundare: paleta de culori, pattern, font etc.;
 3. Vizualizarea noii identităţi (branding) pe diverse materiale vizuale.

Evaluarea conceptelor, și determinarea conceptului câștigător, se va efectua conform procedurilor descrise în capitolul 8.

Etapa 6. Predarea livrabilelor

Participantul câştigător va preda ghidul de utilizare a identităţii vizuale ZNV, cu fişierele editabile în forma finală.

În cazul în care Organizatorul va avea comentarii de îmbunăţire a livrabilelor, autorul va ţine cont de acestea.

8. Procedura de evaluare finală

În cadrul evaluării finale, care va avea loc pe data de 05 Iulie 2021, fiecare membru al juriului va primi o fișă de evaluare, pe care o va completa pe parcursul prezentărilor, plus, 30 minute după finisarea ultimei prezentări a participantului.

Fișele de evaluare vor conține următoarele criterii:

 • Corespunderea sarcinii tehnice
 • Element de ”noutate” și originalitate
 • Aspectul estetic general
 • Potențial de adaptare pentru diverse contexte (derivare pe diverse materiale)
 • Prezența unei idei ce este transpusă prin elemente vizuale
 • Atemporalitate – potențialul conceptului de a fi folosit fără modificări esențiale un timp îndelungat.
 • Sinergie cu valorile brandului și a conceptului Zilei Naționale a Vinului, Wine of Moldova. Se va aprecia, de asemenea, sincronizarea cu brandul de țară Pomul Vieții.

Fiecare criteriu va fi punctat cu un scor de la 0 (zero) la 5 (cinci), unde 0 (zero) fiind punctajul minim, iar 5 (cinci) punctajul maxim.

Evaluarea individuală se efectuează nominal, în formă deschisă, astfel, fiecare fișă de evaluare va purta numele membrului de juriu.

După finisarea evaluărilor individuale de către membrii juriului, secretarul Concursului, delegat de Organizator, va însuma punctajul pentru fiecare concept și va determina conceptul cu cel mai mare punctaj.

În caz că două sau mai multe concepte vor acumula cel mai mare punctaj egal, juriul se va întruni și va alege prin vot majoritar conceptul câștigător.

9. Fondul de premii si modalitatea de premiere

În cadrul concursului va fi determinat un singur concept câștigător.

Participantul – autor al conceptului câștigător, va primi premiul în valoare de 30,000 MDL (net, fără taxe).

Premiul va fi achitat de Oficiul Național al Viei și Vinului, prin virament, pe contul bancar al câștigătorului.

Modalitatea de achitare va fi stabilită de comun acord cu participantul câștigător și Oficiul Național al Viei și Vinului. Participantul se obligă să prezinte toate documentele solicitate de Organizator.

Câștigătorul nu are dreptul de a transmite dreptul de revendicare a premiului terțelor persoane.

Organizatorii și juriul au dreptul să instituie ad-hoc monițiuni speciale pentru unele concepte, însă acestea nu vor avea valoare materială și statut de câștigător.

10. Procedura și metoda de informare a participanților la Concurs cu privire la Regulament și rezultatele Concursului

Informarea participanților la Concurs, privitor la prezentul regulament, modificările la acesta, sarcina tehnică, etapele și datele cheie, rezultatele etc., se face pe landing page www.wineofmoldova.com/concurs și reţelele de socializare ale Organizatorului.

11. Drepturile și obligațiile participantului

Participantul are dreptul:

 • Să participe la Concurs în modul stabilit de prezentul Regulament;
 • Să solicite acordarea Premiului, în calitate de Câştigător;
 • Să ceară feedback pentru îmbunătăţirea livrabilelor descrise în brief.

Participantul are obligația:

 • Să respecte în totalitate prevederile prezentului Regulament;
 • Să participe cu bună credință, iar prin participarea sa să nu aducă orice prejudicii terțelor persoane;
 • Să transmită drepturile de autor în modul prevăzut de capitolul 13;
 • Să predea Organizatorului, în termeni agreaţi de comun acord, identitatea vizuală a evenimentului Ziua Naţională a Vinului, în formă finală: ghid de utilizare şi toate fişierele de tipar şi editabile.

12. Drepturile și obligațiile organizatorului

Organizatorul are dreptul:

 • Să efectueze verificarea și expertiza autenticității lucrărilor.
 • Să solicite participantului informații suplimentare necesare pentru Concurs.
 • Să modifice prezentul regulament la necesitate, fără a dezavantaja sau avantaja prin aceste modificări orice participant.
 • Să anuleze prezentul Concurs la orice etapă, cu notificarea participanților și fără a acoperi oricare costuri și cheltuieli ce ar putea fi revendicate de participanți în legătură cu participarea în concurs.
 • Să revină cu comentarii pentru îmbunătăţirea livrabilelor, şi să le primească în formă finală agreată (ghid de utilizare şi fişiere editabile).

Organizatorul se obligă:

 • Să desfășoare Concursul în modul stabilit de Regulament.
 • Să acorde premiul financiar participantului desemnat drept câștigător al Concursului.
 • Să ofere feedback în timp util, facilitând procesul de elaborare a identităţii vizuale

13. Drepturile de autor

Prin participarea la Concurs, Participantul consimte că toate drepturile de autor pentru conceptele prezentate îi aparțin. Doar lucrarea elaborată de participant, care nu încalcă drepturile de autor și alte drepturi ale terților, poate participa la Concurs.

Participantul câștigător va transmite în mod automat toate drepturile asupra conceptului câștigător în momentul primirii premiului. Orice revendicări ulterioare, asupra drepturilor de autor vor fi considerate ca neîntemeiate.

Organizatorii nu vor avea revendicări de drepturi de autor față de conceptele participante necâștigătoare.

14. Utilizarea datelor cu caracter personal

Prin participarea la concurs, Participantul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de către Organizator.

Lista datelor cu caracter personal ale participanților la Concurs, care vor fi prelucrate: numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon.

Lista datelor cu caracter personal ale câștigătorilor Concursului, care vor fi prelucrate adițional: datele din buletin, codul personal, rechizite bancare și alte date necesare transferului.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal: prelucrarea datelor cu caracter personal se face exclusiv în scopurile Concursului, și anume pentru desfășurarea Concursului, stabilirea câștigătorilor Concursului și acordarea premiilor câștigătorilor Concursului.

15. Alte prevederi

Pentru participare la Concurs nu se admit lucrări care nu corespund sarcinii tehnice. Sunt inadmisibile lucrările care sunt ofensatoare sau încalcă normele etice stabilite în societate.

Prin participarea la Concurs,  Participantul acceptă integral condițiile Regulamentului Concursului şi se obligă să le respecte.

Participând la Concurs, Participantul este de acord ca proprietatea sa intelectuală să fie folosită de către Organizator, şi îi oferă drepturile de autor.

Copyright © Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV). All rights reserved. Privacy Policy