loader image

Instituţia Publică „Oficiul Naţional Al Viei Şi Vinului” Angajează:

Marketing Executive Media & Branding

Direcția Dezvoltarea Piețelor Onvv


IP „Oficiul Naţional al Viei şi Vinului”, în calitatea sa de autoritate competentă în implementarea politicii statului în sectorul vitivinicol şi asigurarea dezvoltării durabile a acestuia, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de Marketing Executive Media & Branding.

Scopul general al funcţiei: gestionarea dezvoltării, coordonării și executării inițiativelor în mass-media pentru creșterea conștientizării, imaginii și profilului categoriei Vinul Moldovei. Titularul funcţiei este, de asemenea, responsabil de managementul mărcii de ţară “Vinul Moldovei. O legendă vie”.

Descrierea postului:

Elaborarea și implementarea planului media în conformitate cu planul strategic pentru dezvoltarea și amplificarea valorii vinului Moldovei;

Managementul Planului mărcii Vinul Moldovei şi custodia identităţii corporative;

Crearea de noi iniţiative şi activităţi care să atragă atenţia diferitor grupuri ţintă menite să ajute la dezvoltarea şi penetrarea imaginii vinului Moldovei;

Gestionarea bugetului media în conformitate cu programul promoțional anual;

Dezvoltarea și menținerea relațiilor bune cu jurnaliștii și alte părți interesate;

Organizarea călătoriilor în Moldova pentru reprezentanţii mass-media (jurnalişti şi parteneri);

Asistență generală pentru activitățile ONVV;

Administrarea bazei de date de contacte Media.

Instituţia garantează:

Salariu motivant;

Spor de performanţă;

Deplăsări de serviciu;

Telefonie mobilă asigurată;

Transport de serviciu pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu;

Colectiv tânăr, amabil şi sociabil;

Dinamism, activităţi la nivel naţional şi internaţional, posibilităţi de dezvoltare profesională.

Cerințe față de candidat:

Studii: superioare în domenii relevante (marketing, comunicare, economie);

Experienţă profesională: minim 3-5 ani în domeniul marketing și promovare, preferabil şi experienţă în domeniul vitivinicol;

Să cunoască limba de stat şi limba engleză (scris şi vorbit). Limba rusă sau/şi alte limbi europene constituie un avantaj;

Să dispună de abilităţi puternice de comunicare şi capacităţi organizatorice;

Să dispună de abilități interpersonale pentru construirea relațiilor cu sectorul vitivinicol și alte părți interesate;

Să deţină capacitatea de a lucra independent, cu o supraveghere minimă;

Să fie jucător de echipă cu acțiune și inițiativă demonstrată;

Să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;

Să dispună de capacitate deplină de exerciţiu;

Să nu deţină antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

Să dispună de abilităţi de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă;

Să cunoască Microsoft Office, Outlook, bazele de promovarea SMM.

Dacă Vă regăsiţi în această descriere, trimiteţi CV-ul şi scrisoarea de intenţie la adresa office@wineofmoldova.com, pînă la data de 1.08.2020. Vă rugăm să menţionaţi în titlul e-mail-ului denumirea funcţiei.

/ Follow us

/ Subscribe to news

Copyright © Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV). All rights reserved. Privacy Policy