loader image

Legislația

Legislaţia naţională

Legea viei și vinului nr. 57-XVI din 10.03.2006

Legea nr.1100 din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și al producției alcoolice

Legea nr.66 din 27.03.2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate

Legea nr.39 din 29.02.2008 privind protecția soiurilor de plante

Legea apelor nr.272 din 23 decembrie 2011

Legea nr.119 din 22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți

Legea nr.101 din 12.06.2014 pentru aprobarea simbolurilor nationale asociate indicafciilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate și specialităților tradiționale garantate

Legea privind protecția mărcilor nr.38-XVI adoptată la 29.02.2008, în vigoare din 06.09.2008

Legea nr.235 din 01.12.2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității

Acte normative ale ONVV

Ordinul nr.01 din 10-01-2017 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a licenţei neexclusive pentru utilizarea mărcilor înregistrate „VINUL MOLDOVEI O LEGENDĂ VIE”, „ВИНО МОЛДОВЫ ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА”, „WINE OF MOLDOVA A LEGEND ALIVE” şi a mărcii figurative cu nr. de înregistrare 26104 din 18.09.2014

Ordinul nr.04 din 21 decembrie 2015 cu privire la aprobarea formularelor de acte pentru luarea în evidență a producătorilor de struguri destinați fabricării produselor vitivinicole cu DOP și/sau IGP și a producătorilor de produse vitivinicole cu DOP și/sau IGP, precum și a formularelor de acte conexe luării în evidență

Ordinul nr.05 din 21 decembrie 2015 cu privire la aprobarea procedurii de verificare a respectării caietului de sarcini și a formularului actului de verificare a respectării caietului de sarcini

Ordinul nr.19 din 2 decembrie 2016 Regulamentul pentru implementarea sistemului informațional automatizat privind evidența și autorizarea degustătorilor, precum și rotația acestora în cadrul comisiilor de degustare

Procedura de luare la evidență a stocurilor

Legislația europeană în domeniul viticol șI al produselor alcoolice

Acte normative ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare

Acte normative ale Guvernului Republicii Moldova

/ Urmărește-ne

/ Abonează-te la noutăți

Copyright © Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV). All rights reserved. Privacy Policy