...
loader image

Parteneri

Parteneri Instituționali

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA)

Politica de stat în sectorul vitivinicol este elaborată şi promovată de Ministerul Agriculturii și Indistriei ALimentare (MAIA) şi este implementată prin intermediul Oficiului Naţional al Viei şi Vinului (ONVV). Cu scopul de a susține financiar măsurile de dezvoltare a sectorului vitivinicol, în anul 2013 a fost creat ONVV, în sarcina căruia a fost pusă gestionarea Fondului Viei şi Vinului. Astfel, ONVV desfăşoară activitatea de promovare a sectorului vitivinicol, totodată reprezentând platforma de întâlnire a intereselor sectorului privat şi de stat, unde, prin colaborare interinstituţională, sunt iniţiate acţiuni şi dezvoltate activităţi pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare a industriei vitivinicole.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA)

Autoritate publică, care supraveghează respectarea cadrului regulatoriu de către entitățile economice din sectorul vitivinicol, precum și asigură certificarea materialului de multiplicare/săditor viticol și a produselor vitivinicole. Este partener al ONVV în cadrul proiectului „FlaveDor”, în care participă la evaluarea vizuală a plantațiilor viticole în legătură cu afectarea de către maladiile fitoplasmice, determină denumirea maladiilor fitoplasmice prin metoda de laborator PCR și participă în activitățile de comunicare.

Agenția de Investiții

Agenția de Investiții, în calitate de autoritate administrativă centrală din subordinea Guvernului, este unica instituție mandatată să promoveze imaginea Republicii Moldova pe dimensiunea economică și investițională, fiind administrator al Brandului de Țară pentru buna poziționare pe harta economică globală.


Agenția elaborează platforme și instrumente de promovare în susținerea mediului de afaceri din Republica Moldova șifacilitează dialogul interinstituțional pentru investitorii străini, prin stabilirea de parteneriate de colaborare cu toate grupurile de interes.

Citește

Parteneriatul dintre Agenție și ONVV este consolidat prin eforturi conjugate de susținere și promovare a mediului de afaceri din domeniul vitivinicol și oenoturistic, exprimat printr-un șir de inițiative de rezonanță națională și internațională:


 • Susținerea participării producătorilor locali din domeniul vitivinicol prin co-finanțare la diverse evenimente locale și expoziții internaționale, cu scopul promovării brandului național “Vinurile Moldovei – o legendă vie” impulsionând exportul;
 • Promovarea vinurilor moldovenești prin intermediul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în cadrul programului Agenției - Eco Moldova;
 • Plasarea ofertei turistice vinicole a Moldovei pe harta globală drept rezultat al găzduirii celei de-a 3-a Conferințe Globale a turismului vitivinicol a Organizației Mondiale a Turismului, sub egida ONU (UNWTO);
 • Parteneriat la promovarea și creșterea exporturilor producției vitivinicole în cadrul proiectului transfrontalier Moldova-România-Bulgaria al Bazinului Mării Negre, cu titlul „WINET - Inovații și Tehnologii” administrat de către Agenția de Investiții;
 • Organizarea misiunilor de schimb de experiență, a sesiunilor de instruire și fortificare a cunoștințelor în domeniul export și turism pentru producătorii autohtoni.


În activitatea de promovare a exporturilor, Agenția urmărește obiectivul de a contribui la: diversificarea piețelor de export, creșterea competitivității exporturilor, diversificarea produselor și serviciilor de export, cu focus targhetat pe produse care pot genera valoare adăugată mai mare.


Domenii de activitate ale Agenției de Investiții:

 • Promovarea imaginii de țară;
 • Atragerea și protejarea investițiilor;
 • Promovarea exportului;
 • Dezvoltarea și promovarea turismului.

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA)

Agenţia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) este o instituție publică ce are menirea de a gestiona resursele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, precum și resursele partenerilor de dezvoltare alocate spre administrare și de a realiza măsurile de intervenție pentru sectorul agricol.

ONVV utilizează datele de la AIPA privind suma investițiilor capitale executate anual de către sectorul vitivinicol în domeniul înființării plantațiilor viticole și plantațiilor-mamă, defrișării plantațiilor viticole ineficiente și utilării vinăriilor, precum și suprafețele plantațiilor viticole înființate și defrișate. AIPA solicită extrasul ONVV cu privire la înregistrarea parcelelor viticole și a vinăriilor.

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

IP Oficiul Naţional al Viei şi Vinului a încheiat cu Serviciul Vamal al Republicii Moldova ”Memorandumul privind colaborarea între instituții” la data de 15 august, 2018. Prin acest Memoradum de colaborare părțile își propun să organizeze schimbul de informații în diferite domenii ce țin de atribuțiile nemijlocite ale Părților, în interesul asigurării comune cu informații și asistență necesară pentru exercitarea atribuțiilor, fiind interesate reciproc în asigurarea executării prevederilor legislației Republicii Moldova. Acestea acordă o atenție deosebită interacțiunii eficiente în domeniul vamal și fiscal de activitate a ambelor Părți. și au convenit asupra celor ce urmează:

 • Să contribuie la prevenirea infracțiunilor în domeniul comun de activitate, prevenirea corupției și asigurarea corectă a executării legislației în domeniu;
 • Să eficientizeze serviciile prestate mediului de afaceri, prin automatizarea acestora;
 • Eficientizarea proceselor de aplicare a legii pe domeniile de activitate.

Totodată IP Oficiul Naţional al Viei şi Vinului și Serviciul Vamal al Republicii Moldova la data de 15 august, 2018 au încheiat ”Acordul privind schimbul de informaţii” care prevede ca instituțiile între ele să acorde, cu titlu gratuit, accesul reciproc la informaţia din Sistemele Informaţionale deţinute prin intermediul portalului autorizat şi/sau a sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice.

Sistemele Informaţionale sunt:

 • SIA ”ASYCUDAWorld” baza de date privind exportul și importul marfurilor, deținut de către Serviciul Vamal al Republicii Moldova;
 • SIA ”Registrul Vitivinicol” deținut de către IP Oficiul Național al Viei și Vinului.