loader image

ISO 9001:2005

Certificat TUV Austria pentru sistemul de management conform ISO 9001:2005

2022

Declaratia de politică în domeniul calității

2022

Transparență Decizională

Rapoarte Anuale

Wine Of Moldova Academy

2023

Plan Anual de Activitate

2022

Wine Of Moldova Academy

2022

Raport Anual ONVV

2020

Raport Anual ONVV

2019

Achiziții publice

Planul de achiziții ONVV 2024

24.01.2024

Informatia privind deplasările de serviciu semestru I - 2023

13.07.2023

Declaratia managerială 2023

06.02.2024

Planul de achiziții ONVV 2023

30.01.2023

Informatia privind deplasările de serviciu în anul 2022

04.02.2023

Declaratia managerială 2022

10.02.2023

Situațiile financiare 2022

19.05.2023

Informatia deplasari în trimestrele I și II 2022

08.07.2022

Planul de achiziții ONVV 2022

13.01.2022

Declaratia managerială 2021

10.02.2022

Informatia deplasari serviciu 2021

10.06.2022

Buget ONVV 2021

10.06.2022

Planul de achiziții ONVV 2021

18.01.2021

Buget ONVV 2020

08.07.2021

Planul de achiziții ONVV 2020

15.01.2020

IP Oficiul Național al Viei și Vinului inițiază și desfășoară procedurile de achiziții în conformitate cu prevederile legale ale:

• Legii cu privire la achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015;• Legii Nr. 181 din 25-07-2014 Finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale.

• Hotărârii Guvernului nr. 1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice;

• Hotărârii Guvernului nr. 665 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică;

• Hotărârii Guvernului nr. 666 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri;

• Hotărârii Guvernului nr. 667 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții;

• Hotărârii Guvernului nr. 668 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere;

• Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 71 din 24.95.2016 cu privire la aprobarea documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii;

Procedurile de achizitii publice initiate de catre IP ONVV sunt desfasurate: www.achizitii.md

/ Urmărește-ne

/ Abonează-te la noutăți

Copyright © Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV). All rights reserved. Privacy Policy