loader image
Conferința Națională “Anul Vitivinicol 2019”

Oficiul Național al Viei și Vinului organizează în data de 4 Martie, ediția a treia a Conferinței Naționale a Filierei Vitivinicole cu genericul Anul Vitivinicol 2019. În cadrul acesteia vor fi abordate subiecte legate de vinificație durabilă, conjunctura vitivinicolă din Republica Moldova în anul 2019, viitorul sectorului vitivinicol, particularitățile anului 2019 în materie de condiții meteorologice, fenologie și starea fitosanitară. De asemenea, va fi prezentat prinicpalul instrument al trasabilității produselor vitivinicole din țara noastră – Registrul vitivinicol. La conferință vor participa Secretarul General de Stat, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Mihail MACHIDON; Consultantul principal în Serviciul Politici și Reglemetări în domeniul produselor sectorului vitivinicol și băuturilor, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Valeriu CEBOTARI; senior Project Manajment Specialist, USAID, Steven L. WELKER.
La conferință vor prezenta rapoarte tematice directorul Oficiului Naţional al Viei și Vinului (ONVV), Gheorghe ARPENTIN; directorul adjunct Irina BÎSTRIȚCHI. Despre Viticultura, vinificația durabilă și viitorul sectorului vitivinicol din Republica Moldova, va vorbi invitatul special din Elveția, Dr. și Expertul Olivier VIRET. De asemenea vor mai participa expertul coordonator viticultură, ONVV, Vladimir COROBCA; coordonatorul de proiect ONVV “Struguri de calitate”, Viorel GOLOVATIC; expertul ONVV, responsabil de Registrul vitivinicol, Ștefan IAMANDI și expert coordonator vinificatie în cadrul ONVV, Elizaveta BREAHNĂ.

/ Follow us

/ Subscribe to news

Copyright © Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV). All rights reserved. Privacy Policy