loader image

Consiliul de Coordonare își Desfășoară Activitatea în Baza Hotărârii Guvernului Nr. 725 din 16.09.2013


Membrii Consiliului de Coordonare, numiți pentru un mandat de 4 ani de MAIA, includ: trei reprezentanți delegați de Minister, dintre care unul este salariat al Ministerului, câte doi reprezentanți delegați de Asociația Vitivinicolă a Regiunii Geografice Delimitate „Codru” și Asociația Producătorilor de Vinuri cu IGP „Ștefan Vodă”, trei reprezentanți delegați de Uniunea vitivinicolă a Regiunii Geografice Delimitate „Valul lui Traian”, câte un reprezentant delegat de Asociația Producătorilor de Divin și Brandy de Moldova și Asociaţia Pepinieriștilor Viticoli.

Consiliul are următoarele atribuții:

Supraveghează funcţionarea ONVV;

Aprobă bugetul anual de cheltuieli al Fondului Viei și Vinului, bugetul de cheltuieli cu privire la salarizarea personalului și finanţarea cheltuielilor curente ce ţin de activitatea statutară a ONVV, darea de seamă de executare a bugetului anual de cheltuieli, planul anual de activitate și dările de seamă ale ONVV;

Examinează și propune spre aprobare Ministerului structura, efectivul-limită și schema de încadrare ale ONVV;

Numiţi pentru un mandat de 4 ani;

3 reprezentanţi Asociaţia Vitivinicola IGP ”Valul lui Traian”;

1 reprezentant Asociaţia Pepinieriștilor;

3 reprezentanţi delegaţi de Minister;

1 reprezentant Asociaţia Producătorilor de Divin și Brandy de Moldova;

2 reprezentanţi Asociaţia Vitivinicola  IGP ”Ștefan Vodă”.

/ Follow us

/ Subscribe to news

Copyright © Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV). All rights reserved. Privacy Policy