loader image
IGP Ștefan Vodă – 10 mii de hectare

Nu în zadar regiunea IGP Ștefan Vodă îi poartă numele. Este la fel de măreață - cu 10 mii de hectare. 

Teritoriul se caracterizează prin fragmentare medie a reliefului, cu văi semi adânci și versanți cu diferit grad de înclinare. Pe teritoriul regiunii curge fluviul transfrontalier Nistru și râurile interioare Botna și Cogâlnic, cu afluenții lor.

Calitatea superioară a vinurilor în această regiune este condiționată, în primul rând, de ieșirea la suprafață a depozitelor roșietice terțiare, bogate în fier și microelemente din grupa fierului în microzona Purcari.

În compoziția granulometrică a rocilor parentale predomină luturile argiloase la 56% din suprafața totală, urmate de luturi, luturi nisipoase, nisipuri lutoase, argile.

Regiunea IGP Ștefan Vodă include 4 raioane administrativ-teritoriale, precum: Ștefan Vodă, Căușeni, Cimișlia și Basarabeasca.

Poveștile vitivinicole vor fi descoperite pe 29 mai, la DeVin&DeGust!

/ Follow us

/ Subscribe to news

Copyright © Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV). All rights reserved. Privacy Policy