loader image
Indicație Geografică Protejată „Codru”

Indicație Geografică Protejată „Codru” - teritoriul puternic fragmentat de o reţea de văi, multiple hârtoape, creste și dealuri, intersectate de pâraie și râulețe.

Clima din această regiune este temperat continentală, temperatura medie anuală este de 9.0-9.5°C, iar suma temperaturilor active constituie 3000-3200°C.

În componența învelișului de sol din regiunea delimitată Codru prevalează cernoziomurile cu cca 62% din teritoriu. Printre solurile cernoziomice predomină cel carbonatic cu cca 21%, obișnuit – cca 19%, levigat – cca 11% și tipic – cca 8%.

Poveștile vitivinicole vor fi descoperite pe 29 mai, la DeVin&DeGust!

/ Follow us

/ Subscribe to news

Copyright © Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV). All rights reserved. Privacy Policy