loader image
Organizarea concursului de autorizare a degustătorilor de produse vitivinicole

I.P. “Oficiul Naţional al Viei şi Vinului” în conformitate cu Regulamentul privind modul de evaluare a caracteristicilor organoleptice ale produselor vitivinicole prin analiză senzorială (Hotărârea de Guvern nr.810 din 29.10.2015, publicat: 13-11-2015 în Monitorul Oficial Nr. 306- 310 art. 904) planifică organizarea concursului de autorizare a degustătorilor de produse vitivinicole.

Pentru participarea la concurs solicitanții vor depune la ONVV, până la data de 25 iulie 2024, actele necesare în conformitate cu prevederile capitolului IV “ Modul de autorizare a degustătorilor de produse vitivinicole” din Regulamentul menționat mai sus.

Documentele vor fi depuse în original la sediul Oficiului Național al Viei și Vinului.

/ Follow us

/ Subscribe to news

Copyright © Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV). All rights reserved. Privacy Policy