loader image

/ Follow us

/ Subscribe to news

Copyright © Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV). All rights reserved. Privacy Policy

Oficiul Naţional al Viei și Vinului este o instituţie cu activităţi complexe, condusă de către director, care este, prin excelenţă, lider de opinie al sectorului vitivinicol. Funcţionarea ONVV este coordonată de către Consiliul de Coordonare, compus din 12 membri, reprezentanţi ai sectorului. De asemenea, ONVV are o echipă internă, responsabilă de activitatea curentă a instituţiei, formată din 20 angajaţi, 9 dintre care sunt experţi în sectorul vitivinicol, având și rolul de consultanţi ai MADRM în problemele sectoriale.

GHEORGHE ARPENTIN

Director

IRINA BÎSTRIȚCHI

Director adjunct

Direcția Management Intern și Contabilitate

DIANA LIPCEAN

Șef Direcție

MAIA BĂIEȘU

Consultant

(jurist)

ADRIAN PROZOROVSCHI

Specialist principal

(responsabil achiziții și performanță instituțională)

LANA MELNICIUC

Secretară

(comunicare instituțională)

VLADIMIR APOSTOL

Conducător auto

Direcția Calitate, Trasabilitate și Sporirea Competențelor în Industria Vitivinicolă

ELIZAVETA BREAHNĂ

Șef Direcție,

responsabil vinificație

VLADIMIR COROBCĂ

Consultant

(responsabil viticultură)

ȘTEFAN IAMANDI

Specialist principal

(responsabil registrul vitivinicol)

LEONORA OBADĂ

Specialist

(IGP)

BORIS ZAMARU

Specialist

(IGP)

VITALIE COSNICEAN

Specialist

(IGP)

OLGA ȚURCANU

Specialist

(IGP)

Direcția de Marketing și Dezvoltarea Piețelor

PARASCOVIA IGNAT

Șef Direcție,

responsabil pentru marketing strategic si oenoturism

ELENA TOMESCU

Specialist principal

(responsabil evenimente și dezvoltarea pieței locale)

ION LUPAȘCO

Specialist principal

(responsabil dezvoltarea piețelor și programe B2B)

SERGIU BEVZIUC

Specialist principal

(responsabil marketing intelligence si marketing digital)