loader image

Члены


Wine Of Moldova


Персональный кабинет

Блог

I.P. “Oficiul Naţional al Viei şi Vinului” în conformitate cu Regulamentul privind modul de evaluare a caracteristicilor organoleptice ale produselor vitivinicole prin analiză senzorială...
With particular delight, we announce that during February 12-14, for the first time, together with 18 wine producers from Moldova, we will take part in the grandiose event dedicated to those who produce, promote and appreciate wine: Vinexpo Paris 2024! You can find us at Paris, Porte de Versailles, in pavilion 5.3, at stand no. […]
С особым удовольствием сообщаем, что 12-14 февраля мы впервые вместе с 18 производителями вина из Молдовы примем участие в грандиозном событии, посвященном тем, кто производит, продвигает и ценит вино: Vinexpo Paris 2024! Вы можете найти нас в Париже, Порт-де-Версаль, в павильоне 5.3, на стенде № B161. В то же время, 14 февраля в 13:00 в […]
Cu deosebită încântare, vă anunțăm că în perioada 12-14 februarie, în premieră, împreună cu 18 producători de vin din Moldova, vom lua parte la grandiosul eveniment dedicat celor ce produc, promovează și apreciază vinul: Vinexpo Paris 2024! Ne găsiți pe adresa Paris, Porte de Versailles, în pavilionul 5.3, la standul cu nr B161. Totodată pe […]
To read the article written by VinAvisen, follow the link:
Чтобы прочитать статью VinAvisen, перейдите по ссылке:
Pentru a citi articol scris de VinAvisen treceti pe lincul:
"A visual foray into the magical atmosphere of the 20th edition of the Wine Opening! Watch with joy and enthusiasm the moments full of color and aroma, captured at the Palace of the Republic. With 79 winemakers, over 400 wines and hundreds of guests dear ones, this winter edition brought wine enthusiasts and lovers together, […]
«Визуальный обзор в волшебную атмосферу 20-го выпуска Wine Opening! Наблюдайте с радостью и энтузиазмом за моментами, полными цвета и аромата, запечатленными во Дворце Республики. С 79 виноделами, более 400 винами и сотнями дорогих гостей. В этом зимнем выпуске энтузиасты и любители вина собрались вместе, создав незабываемую и радостную атмосферу.
"O incursiune vizuală în atmosfera magica a celei de-a XX-a ediții a Vernisajului Vinului! Priviți cu bucurie și entuziasm momentele pline de culoare și aromă, surprinse la Palatul Republicii. Cu 79 de vinificatori, peste 400 de vinuri și sute de oaspeți dragi, această ediție de iarnă a adus împreună pasionați și iubitori ai vinului, creând […]
The guests of the event had the opportunity to taste the winning wines of this year's "Wine of Moldova" National Contest and to be present at the diploma awarding ceremony. We are glad that we could share this moment with you, lovers of local wine! We invite you to watch the video by accessing the […]
Гости мероприятия имели возможность продегустировать вина-победители Национального конкурса «Вино Молдовы» в этом году и присутствовать на церемонии вручения дипломов. Мы рады, что смогли разделить этот момент с вами, любители местного вина! Приглашаем вас посмотреть видео по ссылке: https://www.facebook.com/reel/738189245032323
Oaspeții evenimentului au avut ocazia să deguste vinurile câștigătoare ale Concursului Național „Vinul Moldovei” din acest an și să fie prezenți la ceremonia de decernare a diplomelor. Ne bucurăm că am putut împărtăși acest moment cu voi, iubitori ai vinului autohton! Vă invitem să priviți video accesând lincul : https://www.facebook.com/reel/738189245032323
We share some sequences from the second edition of the "Moldova Wine" National Contest, which took place on November 9 and 10 at Digital Park. The competition, which took place according to the rules established by the International Organization of Vine and Wine (OIV), marks the alignment of the Moldovan wine industry with international standards […]
Мы делимся некоторыми кадрами со второго Национального конкурса «Вино Молдовы», который проходил 9 и 10 ноября в Digital Park. Конкурс, проведенный по правилам, установленным Международной организацией винограда и вина (OIV), знаменует собой приведение винодельческой отрасли Молдовы в соответствие с международными стандартами и высокую оценку исключительного качества отечественных вин всемирно известными экспертами в области виноделия. поле. […]
Împărtășim câteva secvențe de la cea de-a doua ediție a Concursului Național „Vinul Moldovei”, care a avut loc pe 9 și 10 noiembrie la Digital Park. Competiția, care s-a desfășurat conform regulilor stabilite de către Organizația Internațională a Viei și Vinului (OIV), marchează alinierea industriei vitivinicole din Moldova la standardele internaționale și aprecierea calității excepționale […]
New connections were made, the creations of Moldovan producers were tasted, stories were told and experiences were shared. Thank you for being with us! We invite you to see what the atmosphere was like at the 20th edition of the Wine Opening. Go to the link to watch the video: https://www.facebook.com/reel/3631388740478628
Были установлены новые связи, дегустированы творения молдавских производителей, рассказаны истории и обменялся опытом. Спасибо, что вы с нами! Приглашаем вас увидеть, какой была атмосфера на 20-м выпуске Wine Opening. Для просмотра видео перейдите по ссылке: https://www.facebook.com/reel/3631388740478628.
S-au creat noi conexiuni, s-au degustat creațiile producătorilor din Moldova, s-au povestit istorii și s-au împărtășit experiențe. Vă mulțumim că ați fost alături de noi! Vă invităm să vedeți cum a fost atmosfera la cea de-a XX-a ediție a Vernisajului Vinului. Accesați lincul de a privi video: https://www.facebook.com/reel/3631388740478628
We are excited about this great news for the entire country and the wine industry. This achievement comes to fortify the continuous work and passion with which we dedicated ourselves to the promotion of Moldovan Wine in the European Union In recent years, wine exports to the EU have grown impressively, reaching over 70%. This […]
Мы очень рады этой замечательной новости для всей страны и винодельческой отрасли. Это достижение подкрепляет непрерывную работу и страсть, с которой мы посвятили себя продвижению молдавского вина в Европейском Союзе. В последние годы экспорт вина в ЕС впечатляюще вырос, достигнув более 70%. Эта тенденция к росту является не только символом качества наших вин, но и […]
Suntem încântați de această veste extraordinară pentru întreaga țară și pentru industria vinului. Această realizare vine să fortifice munca neîncetată și pasiunea cu care ne-am dedicat promovării Vinului Moldovei în Uniunea Europeană În ultimii ani, exporturile de vin în UE au crescut impresionant, atingând peste 70%. Acest trend ascendent nu este doar un simbol al […]
There is only one day left until the Wine Vernissage, the winter edition. On December 15th, we will meet at the Palace of the Republic to celebrate together the successes of Moldavian Wine in 2023. Grab your loved ones, good mood and, of course, the entrance ticket to secure a place at the event - […]
До зимнего Вернисажа вин остался всего один день. 15 декабря мы встретимся во Дворце Республики, чтобы вместе отпраздновать успехи молдавского вина в 2023 году. Берите с собой близких, хорошее настроение и, конечно же, входной билет для закрепления за собой места на мероприятии -https://iticket.md/.../vernisajul-vinului-vino-poveste-de... Давайте вместе создадим зимнюю историю на Wine Opening 2023!
A mai rămas doar o singură zi până la Vernisajul Vinului, ediția de iarnă. Pe 15 decembrie ne vedem la Palatul Republicii să celebrăm împreună succesele Vinului Moldovei din 2023. Ia-ți oamenii dragi, buna dispoziție și ,bineînțeles, biletul de intrare ca să-ți asiguri un loc la eveniment - https://iticket.md/.../vernisajul-vinului-vino-poveste-de... Creăm împreună povestea de iarnă la […]
We are already counting the days left until the event and remind you that at the Wine Opening you will have the opportunity to taste the winning wines of the "Moldova Wine" National Contest, including Grand Gold medal wines from Casa Vinicola Luca, Fautor Winery, Purcari, Castel Mimi, but also other exceptional wines from our […]
Мы уже считаем дни, оставшиеся до мероприятия, и напоминаем, что на «Винном открытии» у вас будет возможность продегустировать вина-победители Национального конкурса «Вино Молдовы», в том числе вина с Большой золотой медалью от Casa Vinicola Luca, Fautor Winery, Пуркарь, Кастель Мими, а также другие исключительные вина от наших производителей. До встречи 15 декабря во Дворце Республики, […]
Noi numărăm deja zilele rămase până la eveniment și vă reamintim că anume la Vernisajul Vinului veți avea ocazia să gustați vinurile câștigătoare la Concursul Național „Vinul Moldovei”, printre care vinuri medaliate cu Grand Gold de la Casa Vinicola Luca, Fautor Winery, Purcari, Castel Mimi, dar și alte vinuri de excepție de la producătorii noștri. […]
We want to proudly announce the beautiful results obtained by our winemakers at the "Effervescents du Monde" contest in France, held between November 28-30. Our wines have been honored with valuable distinctions, including 5 gold and 7 silver medals. ONVV supported the participation of 14 wine companies from Moldova, including: Asconi Winery, Apriori Wine, Radacini, […]
Мы хотим с гордостью сообщить о прекрасных результатах, полученных нашими виноделами на конкурсе «Effervescents du Monde» во Франции, проходившем с 28 по 30 ноября. Наши вина удостоены ценных наград, в том числе 5 золотых и 7 серебряных медалей. ОНВВ поддержал участие 14 винных компаний Молдовы, в том числе: Asconi Winery, Apriori Wine, Radacini, Chateau Vartely […]

/ Следите за Нами

/ Подпишитесь на обновления

Copyright © Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV). All rights reserved. Privacy Policy